Západočeská stavební společnost s.r.o.

Západočeská stavební společnost s.r.o.

Náměstí 5. května 101, 345 62 Holýšov
Česká republika
Telefon: +420 379 491 348


Západočeská stavební společnost s.r.o. Vás vítá

Západočeská stavební společnost působí na českém trhu v podstatě již od června roku 1990, dříve jako firma Ing. Jaroslav Procházka Stavitelství. Cílem byla výstavba a rekonstrukce budov občanské vybavenosti,rodinných domů a později i průmyslových objektů.

S přibývajícími zakázkami a rozvojem firmy,byla nutná transformace na vyšší formu podnikání, z osoby fyzické na společnost s ručením omezeným.Proto v listopadu roku 1997 zakládá firmu Západočeská stavební společnost s.r.o. se sídlem v Holýšově. S rozšířením předmětů podnikání, vozového parku a techniky nastala potřeba i přijímání dalších zaměstnanců a i externích pracovníků. V současné době pracuje ve firmě ZSS s.r.o. 15 stálých a cca 20 externích pracovníků.