RODINNÉ DOMY

výstavba nízkoenergetických a pasivních domů

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

výstavba administrativních budov

PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

výstavba průmyslových a skladovacích budov

BETONOVÉ STAVBY A KOMUNIKACE

výstavba betonových staveb, komunikací a parkovišť

PROJEKCE

projektová dokumentace pro váš vysněný dům

Západočeská stavební společnost s.r.o.

Adaptace pavilonu 31, PN Dobřany

Adaptace pavilonu 31, PN Dobřany Adaptace pavilonu 31, PN Dobřany Adaptace pavilonu 31, PN Dobřany Adaptace pavilonu 31, PN Dobřany

Adaptace pavilonu 31, PN Dobřany

Realizace: 2013


Název akce: Adaptace objektu čp. 496, pavilon č. 31

Zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

Termín realizace: 2012 - 2013

Celkové náklady: 14,5 mil. Kč bez DPH

Popis akce: Předmětem veřejné zakázky byly stavební práce spočívající v provedení celkové rekonstrukce původního bytového domu čp. 496 a jeho adaptaci na pavilon léčebné péče č. 31, včetně přístavby, přístavby požárního schodiště, zřízení venkovní kanalizace, přípojky slaboproudu, přípojky NN, vybudování výtahu a provedení nových komunikací.