RODINNÉ DOMY

výstavba nízkoenergetických a pasivních domů

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

výstavba administrativních budov

PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

výstavba průmyslových a skladovacích budov

BETONOVÉ STAVBY A KOMUNIKACE

výstavba betonových staveb, komunikací a parkovišť

PROJEKCE

projektová dokumentace pro váš vysněný dům

Západočeská stavební společnost s.r.o.

Dům dějin Holýšovska

Dům dějin Holýšovska Dům dějin Holýšovska Dům dějin Holýšovska Dům dějin Holýšovska Dům dějin Holýšovska Dům dějin Holýšovska Dům dějin Holýšovska Dům dějin Holýšovska Dům dějin Holýšovska

Dům dějin Holýšovska

Realizace: 2013


Název akce: Stavební úpravy a změna užívání objektu č.p. 18 na městské muzeum

Zadavatel: Město Holýšov

Termín realizace: 2013

Celkové náklady: 2,77 mil. Kč bez DPH

Popis akce: Jednalo se o jeden z nejstarších objektů v Holýšově. Rekonstrukce probíhala za dozoru státní památkové péče. Cílem bylo zachovat skrytou původní roubenou část objektu a maximálně využít dochované stavební materiály. Bohužel ze statického hlediska se musely použít i nové materiály, ale s citlivostí tak, aby byl zachován původní historický ráz domu.