RODINNÉ DOMY

výstavba nízkoenergetických a pasivních domů

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

výstavba administrativních budov

PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

výstavba průmyslových a skladovacích budov

BETONOVÉ STAVBY A KOMUNIKACE

výstavba betonových staveb, komunikací a parkovišť

PROJEKCE

projektová dokumentace pro váš vysněný dům

Západočeská stavební společnost s.r.o.

V1214 Sušice - Vydra

V1214 Sušice - Vydra V1214 Sušice - Vydra V1214 Sušice - Vydra V1214 Sušice - Vydra V1214 Sušice - Vydra

V1214 Sušice - Vydra

Realizace: 2014


Název akce: V1214 Sušice - Vydra V1214/1261

Zadavatel: Omexom GA Energo s.r.o.

Termín realizace: 2014

Celkové náklady: 1,0 mil. Kč bez DPH

Popis akce: Zakázka se týkala opravy celkem 28 ks stožárů v těžko dostupném terénu v okolí řeky Vydry. Došlo k očištění stožárových míst od náletových dřevin, odkopání terénu kolem zhlaví sloupů. Následně se ubourala část dožilých betonových zhlaví a provedlo se důsledné očištění dříků stožárů od rzi a byl aplikován nový ochranný nátěr. Po těchto krocích následovalo bednění budoucího zhlaví včetně montáže kotevní a obvodové armatury a samotná betonáž. Nakonec se provedlo uzemnění a úprava terénu kolem všech opravovaných sloupů.