RODINNÉ DOMY

výstavba nízkoenergetických a pasivních domů

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

výstavba administrativních budov

PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

výstavba průmyslových a skladovacích budov

BETONOVÉ STAVBY A KOMUNIKACE

výstavba betonových staveb, komunikací a parkovišť

PROJEKCE

projektová dokumentace pro váš vysněný dům

Západočeská stavební společnost s.r.o.

V226T - modernizace vedení Chomutov

V226T - modernizace vedení Chomutov V226T - modernizace vedení Chomutov V226T - modernizace vedení Chomutov V226T - modernizace vedení Chomutov V226T - modernizace vedení Chomutov

V226T - modernizace vedení Chomutov

Realizace: 2016


Název akce: V226T – modernizace vedení 220 kV - Chomutov

Zadavatel: ELCON Bratislava a.s.

Termín realizace: 2016

Celkové náklady: 2,0 mil. Kč bez DPH

Popis akce: Provedlo se odbourání a oprava zhlaví u všech stožárů kromě stožáru číslo 5, kde se provedla pouze povrchová oprava stávajícího zhlaví (byla odstraněna horní tenká vrstva a betonové zhlaví bylo zbroušeno do hladka bez dalších úprav). U stožárů, kde byla nevyhovující výška hrany zhlaví od země, se provedlo navýšení zhlaví. V rámci opravy zhlaví došlo i k opravě uzemnění stožárů.