RODINNÉ DOMY

výstavba nízkoenergetických a pasivních domů

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

výstavba administrativních budov

PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

výstavba průmyslových a skladovacích budov

BETONOVÉ STAVBY A KOMUNIKACE

výstavba betonových staveb, komunikací a parkovišť

PROJEKCE

projektová dokumentace pro váš vysněný dům

Západočeská stavební společnost s.r.o.

V 1324-1363 - přeložka vedení BMW ČB

V 1324-1363 - přeložka vedení BMW ČB V 1324-1363 - přeložka vedení BMW ČB V 1324-1363 - přeložka vedení BMW ČB V 1324-1363 - přeložka vedení BMW ČB V 1324-1363 - přeložka vedení BMW ČB

V 1324-1363 - přeložka vedení BMW ČB

Realizace: 2013


Název akce: V1324/V1363 - přeložka vedení BMW České Budějovice

Zadavatel: ELCON Bratislava a.s.

Termín realizace: 2013

Celkové náklady: 2,8 mil. Kč bez DPH

Popis akce: Přeložka stávajícího vedení 110 kV spočívala ve výstavbě 3 nových stožárů a 1 stožáru, který se demontoval. Nové stožáry byly stejného vzhledu a konstrukce jako demontovaný stožár. Z důvodu vysoké hladiny spodní vody se musely základy štětovat. Situace byla ztížena vedením VN, které vedlo těsně nad novým stožárem. Přeložka se prováděla z důvodu výstavby nového autosalonu BMW.