RODINNÉ DOMY

výstavba nízkoenergetických a pasivních domů

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

výstavba administrativních budov

PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

výstavba průmyslových a skladovacích budov

BETONOVÉ STAVBY A KOMUNIKACE

výstavba betonových staveb, komunikací a parkovišť

PROJEKCE

projektová dokumentace pro váš vysněný dům

Západočeská stavební společnost s.r.o.

Rekonstrukce Táborové ulice, Holýšov

Rekonstrukce Táborové ulice, Holýšov Rekonstrukce Táborové ulice, Holýšov Rekonstrukce Táborové ulice, Holýšov Rekonstrukce Táborové ulice, Holýšov Rekonstrukce Táborové ulice, Holýšov

Rekonstrukce Táborové ulice, Holýšov

Realizace: 2010


Název akce: Rekonstrukce části Táborové ulice v Holýšově

Zadavatel: Město Holýšov

Termín realizace: 2010

Celkové náklady: 2,7 mil. Kč bez DPH

Popis akce: Stávající komunikace byla ve špatném technickém stavu. Asfaltobetonové kryty byly na konci své životnosti, obruby měly převážně nevyhovující nášlapnou výšku, proto se přistoupilo ke komplexní rekonstrukci této ulice v úseku před ZŠ. Odvodnění komunikace bylo provedeno převážně do stávajících uličních vpustí. Šířkové uspořádání komunikace bylo provedeno v základní šířce 5,5 m.  Celková délka rekonstruované části komunikace byla 214,31 m.