RODINNÉ DOMY

výstavba nízkoenergetických a pasivních domů

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY

výstavba administrativních budov

PRŮMYSLOVÉ BUDOVY

výstavba průmyslových a skladovacích budov

BETONOVÉ STAVBY A KOMUNIKACE

výstavba betonových staveb, komunikací a parkovišť

PROJEKCE

projektová dokumentace pro váš vysněný dům

Západočeská stavební společnost s.r.o.

ZŠ Tlučná - Přístavba pavilonu I. stupně

ZŠ Tlučná - Přístavba pavilonu I. stupně ZŠ Tlučná - Přístavba pavilonu I. stupně ZŠ Tlučná - Přístavba pavilonu I. stupně ZŠ Tlučná - Přístavba pavilonu I. stupně ZŠ Tlučná - Přístavba pavilonu I. stupně

ZŠ Tlučná - Přístavba pavilonu I. stupně

Realizace: 2016-2017


Název akce: Areál ZŠ Tlučná II. etapa - přístavba pavilonu I. stupně

Zadavatel: Obec Tlučná

Termín realizace: 2016 - 2017

Celkové náklady: 11,7 mil. Kč bez DPH

Popis akce: Stavba je situována v novém areálu základní školy v Tlučné. Objekt doplňuje stávající areál skládající se z objektů 2. stupně a vedení školy o poslední plánovaný objekt - 1. stupeň základní školy. Stavba není členěna na stavební objekty.